Ha érdekel a geocaching.hu, és a mögötte álló szervezet működésének háttere, dobj mailt (konkrét kérdéssel) a következő címre: leaks@mgke.hu. üdv: kulisz

2015.01.22: Frissítve szköle kedvéért.

2012.02.21: A legutóbbi frissítés óta eltelt hosszú idő alatt sajnos a geocaching.hu és turistautak.hu oldalakat működtető mgke válsága tovább fokozódott. Egy régen megkreált forgatókönyv került végrehajtásra, melynek részeként a 3.0-ás bábelnök lemondott, és az egyesület két ember - a tavaly július elején már említett két akkori fedezőbizottsági tag - foglyává vált, akik így régi vágyuknak megfelelően gyakorlatilag korlátlan hatalomra tettek szert: a Medvegyev-Putyin mintára szégyenszemre kiépült a dc3-Mikulás rezsim. Ez a rendszer persze nem jöhetett volna kellő számú pártkatona, valamint naív és-vagy megtévesztett ember asszisztálása nélkül. Az ilyen természetű rezsimek velejárója a szabályok és jogok saját pillanatnyi érdeknek megfelelő korlátozása, a kritikus hangok csírájában történő elfojtása, az ilyen hangot maguknak megengedni merészelők fenyegetése, és végül eltiprása, ha kell átlátszó szabálymódosításokkal, ha így sem megy akkor pedig nyílt, nyers erőszakkal, a hatalommal visszaélve. Hát így kerültem én is teljes kitiltásra a gc.hu-ról átlátszó ürüggyel - egy fórum hozzászólásra hivatkozva.

Az mgke mai fura urai - a geoláda moderátorokat használva fedésként - mára teljesen kifordulva egykori önmagukból, bevezették a diktatúrát: eljutottak oda, hogy a személyesen nekik nem tetsző geoláda oldalakon túl a júzeroldalakat is kőkeményen moderálják, ha azok a vezetést illető bármilyen csekély kritikát tartalmaznak. Ezen a lejtőn ez a társaság már nem fog megállni, a folytatásban következik majd geoládák elrablása kritikát megfogalmazó, vagy egyszerűen csak a vezetőknek ellenszenves rejtőktől és még ki tudja mi mindenre készteti a pitiáner hatalomféltés a paranoid elméket.

Mindenesetre a nyilvánosság itt biztosítva van, bármely sérelem esetén. Szándékomban áll egy sorozatot is indítani, melyben szembesítem mai egyesületi vezetők, hangadó tagok egykori hozzászólásait mai cselekedeteikkel.

2011.07.07: A ládaoldalaim elkobzása és a kitiltás megtörtént (bár ez kétséges, hiszen azóta is zavartalanul böngészem a honlapot). Sajnos mindez az alább részletezett körülményekből egyértelműen megállapíthatóan jogszerűtlenül, a geocaching.hu publikus használati szabályaival és a józan ésszel ellenkezve, hatalmi önkénnyel, személyes bosszúként történt.

A rezsimtől kapott jogtalan felszólítás (ezúttal értesítettek, sajnos ezt is külön meg kell említeni, pedig ez volna természetes) rendezése érdekében az egyesület tagságával felvettem a kapcsolatot e-mailben. Mivel én nem leltem fel, a levélben kértem, hogy jelöljék meg a geocaching.hu-n azon vonatkozó szabályok elérhetőségét tételesen, konkrétan, melyek alapján az elnökség felszólításának jogszerűsége alátámasztható. Egyértelművé tettem, hogy a jövőben is törekszem arra, hogy a publikus, mindenkire azonosan vonatkozó honlap használati szabályoknak mind én személy szerint, mind pedig a ládám leírásai megfeleljenek. Kértem a tagságot, hogy óvják vezetőiket a kettős mérce alkalmazásától, az amit szabad Jupiternek, azt nem szabad a kisökörnek típusú működéstől.

A kommunikációs kísérletemre érkezett válaszok kisebb része korrekt hangvételű, ám a tárgyhoz nem kapcsolódó, pláne nem konkrétumokat - különösen nem a vonatkozó szabályozás elérhetőségét - megjelölő volt. Nagyobb részében az egyesület tisztségviselői reagáltak, szintén a konkrétumokat nélkülözve, ám a - sajnos már megszokott - durván személyeskedő, vádaskodó, rágalmazó, fenyegető stílusban. Mivel az egyik elnökségi tag (nevezzük Jupiternek) válaszában közölte, hogy a felszólítást nem vitaindítónak szánták. Egy fb-tag pedig azt közölte, hogy senkit nem érdekel az, amit összehordok, így is, úgy is szankcionálva leszek (a vezetésnek szintén nem tetszó Blue Mali játékostársammal egyetemben), és csak azt kapom, amit megérdemlek. Mindezekből egyértelmű volt, hogy a további kommunikációs kísérleteknek nincs értelme, a diktátum mellett kitartanak, és az abban foglaltakat tekintet nélkül annak alap- és jogszerűtlenségére, személyes ellenszenvük alapján, jogaikkal visszaélve végrehajtják, az így keletkezett ládahullákat másoknak átjátsszák, és persze biztos, ami biztos, kitiltanak.

Mivel ezt nem szerettem volna, úgy döntöttem, hogy a jövőben a tulajdonomat képező ládaleírások és fényképek nyilvánossághoz való közvetítési jogát a geocaching.hu helyett a geocaching.com-ra és egyéb, a geocachinghez kötődő honlapokra bízom. Szándékom szerint ez mindaddig úgy marad, ameddig az egyesület ki nem taszítja soraiból az oda nem valókat. A ládáim természetesen addig is kereshetőek, a geocaching.hu-n kívüli korrekt játszótereken.

2011. július eleje: A felügyelő bizottság egyik tagja megírta levélben, hogy erőszakot alkalmaz és odacsap azért, mert kritizálni merészelem a rezsimet. Egy másik fb-tag szintén levélben közölte, hogy tönkre fog tenni emberileg. Így kezeli az egyesület az ellenvéleményeket. Szerintük métely vagyok a geocaching testén, amit ki kell vágni. Ezen kivágáson ügyködnek a felügyelő bizottság bábjai: a magyar geocaching 10-ik évfordulóján el akarják rabolni tőlem a 7 éve folyamatosan karbantartott ládáimat, a szellemi tulajdonomat képező ládaleírásokat is eltulajdonítják, és hogy ne kellemetlenkedjek tovább, kitiltanak a geocaching.hu-ról.

2011.06.14: Nem lehet tudni, hogy a bíróság jóváhagyta-e az egyesület március végi alapszabály módosítását, és a tisztségviselők megválasztását. Szintén nincs tájékoztatás - sem bocsánatkérés - arról, hogy miért nem értesítették az e-mail címek megszüntetéséről előzetesen az érintetteket, és hogy ki ezért a felelős. Ez volt az utolsó csepp a pohárban: az értesítés nélküli cím megszüntetés, és az utóbbi időszak inzultusai miatt (lásd konkrétabban pld. a lentebbi kiegészítést, a gc.hu-s profilomat, illetve az mgke tisztségviselőinek hozzászólásait), tiltakozásul a ládaleírásaimat módosítottam. A törvényeknek, a geocaching.hu jogi nyilatkozatának, a fellelhető minden követelménynek továbbra is megfelelnek, a geocaching játékot a ládaoldal módosítása semmiben nem akadályozza, a hétvégén is szerencsére sok megtaláló volt, több játékostárs is kért segítséget, amit természetesen magkapott mindenki. Előzőek, valamint az miatt, hogy az egyesület elnökségének egyik jelenlegi tagja is választotta már a tiltakozásnak ezen módját, döntöttem magam is az általa választott tiltakozási mód mellett. És bár senki nem keresett meg az ügyben (sem bocsánatkéréssel), a színfalak mögött sajnos úgy látszik, hogy az mgke vezetői kettős mércével mérnek, és amit szabad Jupiternek, azt nem szabad a kisökörnek. Ezt a kettős mércét próbálják meg egy szavazással szalonképessé tenni, illetve álcázni. Az "ügyes" kérdésfeltevéssel,a szokásos fórumos hangulatkeltéssel és manipulálással az eredmény előre borítékolhatóan a vezetés szájízének megfelelő lesz. Attól tartok sokan már túl későn fognak meglepődni, akkor amikor az említett szavazáson kapott - sacc/kb. 2/3-os - felhatalmazásra hivatkozva elkezd működni az orwelli modell, a kritikus hangok csírában történő elfojtása, a cenzúra, kellően időzített adminisztrátori beavatkozásokkal, és tovább kerekedik az mgke tekintélyelvű, autokratikus működési modellje.

Végezetül az ígért kiegészítés az mgke 2011-03-27-ei közgyűlésén előterjesztett elnöki beszámolóhoz: kiegészítés beszámolóhoz

2011. június eleje: Az eddigi tempó alapján már csak hetek, esetleg hónap kérdése, hogy az egyesület teljesítve törvényes kötelességét, maradéktalanul nilvánosságra hozza működésének, üléseinek minden dokumentumát, ideértve a mindeddig eltitkolt mérleget, és eredménykimutatást. A frissen publikált mellékletek alapján némileg érthetővé vált az időhúzás. Az elnök beszámolója ugyanis számos szubjektív, a valóságnak meg nem felelő közlést, állítást, ezeken túlmenően pedig a beszámoló tárgyához semmiben nem kapcsolódó állításokat is tartalmaz. Egyéb irányú teendőim jelenleg nem teszi lehetővé a gyors részletes reagálást, de ami késik, nem múlik.

2011. május 30: Az egyesület vezetése - saját maga és a Felügyelő Bizottság legtöbb tagjának örömét kiszolgálva - törölni fog a tagnyilvántartásból alapító tagokat, miután többen sem támogatják tagdíjbefizetéssel a fennálló rezsimet. A csupán 1/2 éve regnáló vezetés ténykedése sajnos beárnyékolja a hazai geocaching 10-ik évfordulójáról történő közeli megemlekezést. Egy személyes vonatkozása a szomorú történteknek: a magyar gc 7 évnyi alázatos moderátori szolgálata (számokban: kb. 3000 moderálásból 2900-ban részvétel, 97%-os aktivitás, abszolut értelemben megdönthetetlen, minőségi teljesítmény) után fentebbiek miatt kulisz abbahagyja a geoládák moderálását. Érdekes kérdés, hogy a magyar gc nyer vagy veszít ezzel a kilépéssel.

2011. május: Észrevételem hatására a jegyzőkönyv hirtelen publikálásra került. A mellékletek publikálására mondvacsinált kifogásokra hivatkozva továbbra sem hajlandó az egyesület, a Felügyelő Bizottság pedig hallgatólagos egyetértésével asszisztál ehhez. Nem is csoda, hogy az egyesület taglétszáma stagnál, a honlap látogatottsága pedig visszaesik.

2011. április: az egyesület képviselője fittyet hányva a közhasznúsági törvény előírásaira (valamint az alapszabályra), a március elején megtartott elnökségi ülés ülés, illetve a március végén megtartott közgyűlés jegyzőkönyvét és a mellékleteket nem hozta nyilvánosságra. Az említett közgyűlésen a mendemondák szerint megválasztásra került Felügyelő Bizottság is, amely elvileg független, pártatlan és objektív testület, ekként pedig majdani jelentésében bizonyára szerepelni fog a fent említett mulasztás.

2011. márciusban újabb elnökségi tag (volt vezetőtársam) jelezte e-mailben hogy vigyázzak magamra. Ugyanez az ember egy másik tagtársamat telefonon fenyegette meg. Időközben a legtöbb megtalálással rendelkező játékos-tagtárs is megfenyegetett. Bolsevik tempó kezd eluralkodni az MGKE-n belül.

2011.02.03-án lejárt a Nemzeti Civil Alap működési pályázatának beadási határideje, az egyesület nem adott be pályázatot. Ezzel az elnök kb. 300-500e Ft vissza nem térítendő bevételtől fosztotta meg az egyesületet.

2011.01.22-én az MGKE egyik vezetőjétől figyelmeztetést kaptam e-mailben hogy ha nem húzom meg magam - hogy ez mit jelent, ördög tudja - előfordulhat, hogy ki leszek zárva az egyesületből, és a moderátori testületből. Ezzel egyidőben a geocaching.hu-s profilomat a geocaching.hu adminisztrátora átszerkesztette. Véleményem szerint mindkét esemény elfogadhatatlan, pláne az egy magát demokratikusnak hangoztató szervezet képviselőjétől.